Søk’ A

Vi har opptak og søker nye medlemmer til redaksjonen!
Dersom du har lyst til å være med kan du sende en søknad til aredaksjonen@gmail.com

Vi er på utkikk etter å fylle følgende stillinger: én journalistansvarleg, foto- og illustrasjonsansvarlig, layoutansvarlig, økonomi og sponsoransvarlig, event og PR-ansvarlig

JOURNALISTANSVARLIG (2 STK)

Det er to journalistansvarlige i styret i Tidsskriftet A. Som journalistansvarlig har man som hovedansvar å følge opp skribentene under arbeidet med en utgave. Man er også med på å lage saksliste, man er ansvarlig for “Hva skjer, A?” (sammen med den andre journalistansvarlige), og man deltar på styremøter og layoutmøter. Det er ulikt hvor mye hjelp og oppfølging skribentene behøver, så arbeidet her varierer litt i omfang. Noen ganger er man ganske involvert i arbeidet med en sak, andre ganger er man det kanskje ikke i det hele tatt. Uansett har man ansvar for å sjekke at arbeidet med saken går videre, og påse at sakene blir levert innen fristen.

Som journalistansvarlig har man stor påvirkningskraft på hvordan en utgave blir, ettersom man er med på å bestemme hvilke saker bladet skal bestå av. Dette er utrolig givende, og man opplever sterkt eierskap til bladet. Å følge flere saker (ikke bare sin egen) fra idé til ferdig resultat er veldig gøy! 

Journalistansvarlige nå: Gard Gundersen Sagbakken og Oda Vatten

FOTO- OG ILLUSTRASJONSANSVARLIG

Som foto- og illustrasjonsansvarlig har du ansvar for å:

  • Hjelpe fotografene og illustratørene i A med å finne saker de ønsker å gjøre
  • Diskuterer med dem hvordan de kan gjøre sakene evt. hvem de kan løse den sammen med, om de har behov for dette
  • Sørge for at fristen for å levere arbeidet blir overholdt
  • Delta på redaksjonsmøter, styremøter og layoutmøter
  • Sørger for at utgavene får en forside. Få inn forslag til forside, deretter holde avstemning i redaksjonen.

I tillegg kan du:

  • Lage plakater til lansering eller opptak 
  • Gjøre egne saker i bladet 

Som en del av styret har man muligheten til å være med å forme bladet i større grad, og man får stor eierskapsfølelse. Det å kunne jobbe sammen med resten av styret for å dra i land utgavene av tidsskriftet er utrolig lærerikt, og ikke minst gøy. Stillingen stiller ingen krav til evner innen verken foto eller illustrasjon. Til tross for at det er litt ekstra jobb som styremedlem så er det veldig givende, og absolutt verdt å bruke tiden sin på.

NETTSIDEANSVARLIG 

Nettsideansvarlig er personen som holder nettsiden oppdatert. Dette innebærer å poste en artikkel i uka, eller sjeldnere. De nettsakene vi vanligvis fører er Arkitektstudentens hjem, Detour, Visuelt reisebrev, og av og til en teaser eller rerun. Nettsideansvarlig har ikke ansvar for å skrive eller produsere noen saker til nettsiden, men bør ta initiativ til å finne aktuelle saker. Resten av styret er også behjelpelige med dette. Ellers har man ansvar for å publisere sakene, det vil si å legge inn tekst og bilder i wordpress. 

Man har også muligheten til å endre andre ting på nettsiden, der man ser potensiale.
Å endre nettsiden er svært enkelt, men om man ønsker er det mulig å endre hver minste lille strek, om man behersker litt koding (uten at dette er noe man trenger å ha noe som helst kunnskap om). Som nettsideansvarlig sitter man også som et styremedlem og får muligheten til å ta del i den overordnede styringen av tidsskriftet A. 

Nettsideansvarlig nå: Martin Alvenes

LAYOUTANSVARLIG

Som layoutansvarlig har man overordnet ansvar for å sette sammen innholdet i bladet og skape det grafiske uttrykket. Man følger opp redaksjonsmedlemmer som bidrar til å lage layouts til sakene, og setter sammen alt til slutt. Når dette er gjort, holder du et layoutmøte med resten av styret der hele layouten blitt sett over i detalj. Dette blir fort noen litt langdryge møter, men også veldig sosialt og hyggelig. Layoutansvarlig sender det ferdigstilte bladet til trykk og har kontakt med trykkeriet.

Det er i layout bladet blir til! Som layoutansvarlig har man stor innflytelse på hvordan uttrykket på det ferdige produktet blir. Når man mottar bladene fra trykkeriet, og plukker opp et eksemplar, føles det som å holde sitt nyfødte barn i hendene. Arbeidsperioden er konsentrert i den siste fasen av prosessen. Det er vesentlig med et helhetsblikk samt et øye for detaljer. Man trenger i utgangspunktet ikke å være pro i inDesign, men kommer definitivt til å bli det!

Layoutansvarlig nå: Anne Marte Gjørvad

ØKONOMI- OG SPONSORANSVARLIG 

Som økonomi- og sponsoransvarlig er man ansvarlig for å holde oversikt over økonomien, og passe på at tidsskriftet holder seg innenfor de økonomiske rammene som er satt av styret i Broderskabet. I begynnelsen av hvert år setter man opp et budsjett, og gjennom året jobber man sammen med de andre i A-styret for å påse at budsjettet holdes. Man har derfor stor påvirkningskraft over hva som skal gjennomføres i tidsskriftet gjennom året. 

Sponsordelen av stillingen går ut på å sende ut e-poster til ulike bedrifter og organisasjoner der man spør om de har lyst å annonsere i Tidsskriftet A. Jobben er lærerik og gir masse erfaring med å ta kontakt med arbeidslivet og ikke minst gir det innsikt i å skjønne viktigheten med å skaffe annonser til bladet. Uten annonser hadde det vært vanskelig å drifte bladet som vanlig, med utgivelser i fysisk format. Man har også god kontakt med bedriftsansvarlig i Collegiet, og samarbeider med han/henne om å kontakte hovedsponsorene til Broderskabet for annonser. 

Man jobber hele tiden tett sammen med de andre i A-styret, og stillingen er en veldig fin måte å lære seg det grunnleggende om hvordan økonomien i et tidsskrift drives. Så lenge man vet forskjellen på et budsjett og et regnskap trenger man ingen andre forhåndskunnskaper, og stillingen tar heller ikke så veldig mye tid. Man bestemmer litt selv hvor mye man ønsker å gjøre ut av stillingen, og man får en fin oversikt over all aktivitet som forekommer innad i tidsskriftet.

Økonomi- og sponsoransvarlig nå: Elise Brandsvik Skeide

EVENT- OG PR-ANSVARLIG

Som event- og pr-ansvarlig har man overordna ansvar for å planlegge lanseringer og evt sosiale arrangement innad i redaksjonen. Jobben gir deg stor innvirkningskraft med tanke på hvordan bladet blir lansert, om det er i samarbeid med Arkitektenes Hus, på mellomrommet, Skiboli eller et helt annet sted. 

Som pr-ansvarlig får man tilgang til Tidsskritftets instagramkonto og har ansvar for å legge ut teasere til nettsaker, informasjon om lansering, generelle oppdateringer på hva redaksjonen driver med og ellers hva du måtte ønske. 

Event- og pr-ansvarlig nå: ingen, denne stillingen er helt ny!

STYREMEDLEM

Som styremedlem er man med på de ukentlige møtene med styret og får enda større medvirkning i både hvordan bladet blir til slutt og hvordan det drives. Dersom du har store tanker og ideer (eller bittesmå), er dette stillingen for deg.

Styremedlem nå: Tale Amundsen