Tidsskriftet A er et studentdrevet tidsskrift med base i Trondheim. Det gis ut 4 utgaver i året.. Disse distribueres ved alle arkitektutdanningene i landet (NTNU, AHO og BAS) samt landskapsarkitektur-utdannelsen ved NMBU. Noen eksemplarer sendes også til arkitektskoler i Sverige, Danmark og Finland.

Vi når ikke bare ut til studenter, men også store deler av fagstanden, og tidsskriftet har blitt referert til i både Arkitektnytt og Arkitektur N. Vårt mål er å skape diskusjon og refleksjon rundt arkitektur og kunst.

I tillegg til de fire årlige utgivelsene, gir vi ut ekstrautgaver i forbindelse med aktuelle saker, blant annet kommunevalg. Vi holder også flere arrangementer; alt fra paneldebatter for NTNU til sosiale arrangementer i forbindelse med lanseringene.

A har røtter tilbake til 1962, da NTH-studentene Svein Hatløy og Lars Fasting opprettet bladet a. Den gang, som nå, var bladet et fora for diskusjon rundt faget og fagdannelsen som skjer ved universitetet. Siden den tid har bladet fluktuert mellom eksistens og ikke-eksistens, til forrige inkarnasjon forsvant på 1990-tallet.