Et sted for trykk – Arkbib, Gløshaugen

Arkitektur- og byggbiblioteket, ofte omtalt som Arkbib, holder til i andre og tredje etasje av midtre lavblokk på Gløshaugen. Den noe diskré inngangsdøren finner du i utstillingskorridoren, omtrent midt på Stripa. Lokalene ble innviet som felles bibliotek for arkitektavdelingen og bygningsingeniøravdelingen i 1961, da sentralbyggene var ferdigstilte. I dag er Arkbib én av totalt 15 såkalte bibliotekenheter som drives under NTNU Universitetsbiblioteket. I bibliotekets samling finner du litteratur knyttet til arkitektur, fysisk planlegging, bygg- og miljøteknikk, og design. Lokalene er tilgjengelig for alle NTNUs studenter og har mange fine plasser man kan oppholde seg – enten du ønsker å jobbe med en øving, gjøre gruppearbeid eller dykke ned i en bok. Biblioteket representerer en viktig ressurs for mange studenter og ansatte på Gløshaugen. Vi tar en nærmere kikk på Arkbibs fasiliteter og slår i tillegg av en prat med universitetsbibliotekar Stine Moltubakk.

Bibliotek med tre rom og lesesal

Bibliotekets samling er fordelt over ett plan i lavblokkens andre etasje. I den tredje og øverste etasjen er det grupperom og lesesal. Når du går gjennom inngangsdøren kommer du inn i det første av tre hovedrom. I hjertet av dette er skranken, som ligger langs rommets sørside. På motsatt side finner du avdelingen for sperret litteratur, med bøker som kun kan brukes i biblioteket. Oppslagsverk og DVD-samling står like ved siden av. Ved inngangen til kopirommet – mellom skranken og hovedinngangen – finner du en liten sofakrok samt en hylle med nyinnkjøpt litteratur. På motsatt side av inngangen står ni av bibliotekets PC-plasser. 

Enden av det første hovedrommet er avdelt med en glassvegg som danner en stille lesesal. Den er svært populær og har godt med lysinnslipp fra store, østvendte vinduer. Herfra har man utsikt mot Vannkraftlaboratoriets vestfasade, tegnet av Bredo Greve i 1917. Like utenfor lesesalen har biblioteket også en permanent utstilling av designikoniske stoler.

På vei inn i det neste hovedrommet finner du bibliotekets andre sofakrok. Ved denne står en hylle med alle utgaver av årets tidsskrifter. Ønsker du å lese eldre utgaver kan du ta en kikk i tidsskriftsamlingen som ligger langs rommets sørside. Langs nordsiden står hyller med diplomarbeid. I tillegg til de trykte utgavene er alle master- og diplomoppgaver tilgjengelig som dagslån på CD. Helt i enden av rommet står en samling reiseguider med fokus på arkitektur.

Det siste av de tre hovedrommene kalles «boksalen» og består utelukkende av faglitteratur. Innimellom bokhyllene er det satt opp skjermede arbeidsplasser som egner seg godt til selvstendig lesing. Det er også tre større bord som passer fint til gruppearbeid. Dette rommet har lysinnslipp i to retninger og oppleves som den mest fredelige og isolerte delen av biblioteket. Arbeidsplassene her er derfor veldig populære. Dersom du ønsker en pause fra tegnesalen er disse et fint sted å rømme vekk til.

– Vi er det biblioteket brukerne våre trenger

Stine Moltubakk er universitetsbibliotekar og fagansvarlig for arkitektur og design. Hun jobber blant annet med studiestøtte og undervisning innenfor litteratursøk, kildekritikk og referansehåndtering. Vi satt oss ned med henne for å snakke om bibliotekets fasiliteter og ressurser. På spørsmål om hva slags type bibliotek de ønsker at Arkbib skal være, blir det tydelig at studentenes behov står i fokus.  

– Vi ønsker å tilby de fasilitetene og litteraturressursene som våre studenter, altså arkitektur, design og byggstudenter, har lyst på. 

– I biblioteket finner man en stor mengde materiale innenfor flere ulike medier. Har du noen tips til studenter som ønsker å utforske samlingen deres?

– Ja, vi kan jo starte med det fysiske biblioteket. Det er rett og slett å bare ta seg litt tid til å gå inn i biblioteket – se litt i hyllene. Vi har jo DVD-samlingen vår, som består av litt generelle filmer, men det er også spesifikke dokumentarer om arkitektur. Gå inn i tidsskriftsalen, bla litt i hyllen, se hvilke tidsskrifter vi har. Gå inn i boksalen – på endegavlen står det hvilke emner som befinner seg på de ulike hyllene. Bare gå og bla litt, rett og slett. Gjerne når man ikke har noe tidspress på seg. 

Alt av innhold som finnes på NTNU universitetsbiblioteket kan søkes opp på Oria.no. For studenter som ønsker å bli kjent med samlingen kan dette være et bra sted å starte. Her kan du også gjøre deg kjent med de mange databasene som finnes. På Oria ligger det en oversikt over databaser som er spesielt relevante for arkitektstudenter. Stine understreker viktigheten av å utforske disse ressursene tidlig i utdannelsen.

– Jeg tenker at jo tidligere man gjør seg litt kjent, både fysisk i biblioteket og rent digitalt, jo enklere blir det utover i utdannelsen. Særlig etterhvert som man blir utsatt for mer og mer tidspress. At man da vet: «Ah, det kan jeg jo lete etter dér». Du har litt kortere vei med hvor du skal gå hen. Istedenfor at man skal finne ut av det når man har innleveringsfrist og større prosjekt mot slutten av studietiden.

– Så er det vel sånn at du holder foredrag om det å søke i databasene og å bruke Oria?

– Ja, det er jo innimellom at faglærere spør meg om å komme innom for å snakke. Jeg opplever at veldig mange studenter, til og med de på ganske høyt nivå, fortsatt bruker Google som første sted for å finne litteratur. Det er jo så klart mye interessant for arkitekter bare ved å søke på Google, men jeg tenker det er viktig å ikke kun basere seg på dét. Bruk gjerne anledningen når jeg holder foredrag til å spørre meg spørsmål – og ikke være redd for å spørre! For jeg opplever at folk føler de forstyrrer meg, men det gjør de jo ikke. Det er bare positivt at dere kommer til meg! Hvis du for eksempel ikke vet nok om det å søke og navigere i databasene, da er det mulig å kontakte meg for å få veiledning. For eksempel hvis man har en spesifikk oppgave man trenger hjelp til. Vi skjønner at det ikke alltid er like intuitivt med tanke på brukergrensesnitt og tekniske ting. Så det er bare å spørre om hjelp!

Innholdet i Arkbibs samling er ment å være relevant for arkitektur-, bygg- og designstudenter. Den består av både digitale og fysiske ressurser i form av bøker, tidsskrifter, filmer og diplomoppgaver. Tidsskriftarkivet er en spesielt god kilde til arkitekturhistorie, både i norsk og internasjonal kontekst. Her finner du blant annet utgaver Byggekunst (i dag Arkitektur N) som går helt tilbake til 1919. Samlingen til Arkbib blir oppdatert kontinuerlig, og biblioteket holder øye med utvalgte utgivere og forlag for å skaffe den nyeste og mest relevante litteraturen. Stine får ofte inn tips fra fagmiljøet om hva som burde kjøpes inn, men studenter kan også komme med forslag.

– Det er ikke ofte at jeg sier nei, med mindre jeg blir helt oversvømmet av masse forespørsler. Så lenge det er faglig relevant og ikke koster en formue, vil jeg mest sannsynlig kjøpe det inn.

Er du på jakt etter en spesiell bok som Arkbib ikke har, kan du også sjekke om den finnes på et annet norsk fagbibliotek. Som student ved NTNU har du mulighet til å bestille bøker fra universitet og høyskoler i hele Norge. Dette kan du gjøre på Oria ved å velge «Norske fagbibliotek» i nedtrekksmenyen ved søkefeltet. For arkitektstudenter er kanskje samlingene til AHO og BAS spesielt relevante. Bøker kan bestilles derfra og hentes via Arkbib.

Arkbib er et yndet arbeidssted for mange studenter, med mange fine plasser man kan sette seg ned. De mest populære stedene er i andre etasje, altså grunnplanet. Kanskje mindre kjent er bibliotekets andre plan, som ligger tredje etasje. Opp trappen finner du tre grupperom og bibliotekets andre lesesal. To av grupperommene har sørvendte vinduer med utsikt ned mot Skiboli. Lesesalen på dette planet føles ekstra godt skjermet fra støy og har i tillegg utsikt i to retninger, med mye lysinnslipp. Den er også langt mindre frekventert enn salen i andre etasje og anbefales som alternativ på dager hvor biblioteket har mye trafikk. 

– Har Arkbib noen tjenester eller ressurser dere skulle ønske studentene utnyttet seg mer av?

– Jeg har vært litt inne på det allerede. Det er alle disse digitale ressursene. Arkitektur har jo vært litt skjermet fra dette her med e-bøker, fordi det har vært gitt ut veldig mye på papir. Jeg kjøper fortsatt inn masse fysisk på papir, for jeg vet at det er en gruppe, både i fagmiljøet og blant studentene, som liker at ting er trykt. Men det finnes likevel ganske mange digitale ressurser som jeg synes folk burde bli enda flinkere til å bruke. For eksempel e-bøker. Vi ser at folk prøver å bestille papirbøker fra andre bibliotek i landet, selv om vi har e-boka liggende i Oria, men ikke papirboka. Da må du faktisk bruke e-boka. Jeg merket jo ganske kjapt etter nedstengningen i fjor at det kom fortvilte henvendelser fra arkitektstudenter som plutselig ikke fikk tak i de fysiske bøkene. Da kjøpte jeg inn en del av de mest fundamentale og viktige bøkene som e-bøker. Da kan man få tak i dem uansett hvor man befinner seg i landet!

På grunn av korona arrangeres det ikke noen arrangementer i biblioteket for øyeblikket. Tidligere fant disse sted på det såkalte Arkbib-torget. I forbindelse med for eksempel boklanseringer kan dette området brukes til foredrag og vernissasje. I dag brukes Arkbib-torget hovedsakelig til utstillinger. Stine forteller at de gjerne ønsker å holde arrangementer i fremtiden. Det planlegges også litt ominnredning av biblioteket. Hvilke andre ting Arkbib skal satse på, kan studentene være med å bestemme. 

– Det hadde vært veldig nyttig med mer dialog med dere, studentene. For å vite hva slags bibliotek dere ønsker at vi skal være. Vi treffer jo dere hver dag og snakker med ganske mange. Samtidig er det også mange vi ikke snakker med. Jeg husker selv som student at jeg ikke snakket med noen som sto bak en bibliotekskranke med mindre det var helt krise! Jeg fant ut ting selv og lånte ut ting selv – og det er jo greit dét! Vi vil at folk skal greie seg selv og finne det de trenger i størst mulig grad, men da får vi ikke alltid beskjed om ting som ikke fungerer – eller ting man savner. Spesielt med tanke på tiden fremover med KAMD-prosjektet (Senter for kunst, arkitektur, musikk og design, red. anm.). Det blir etter deres studietid, men det er absolutt mulig å være med på mer kortsiktige endringer også. Vi har jo et litt gammelt og «satt» lokale, men det er mulig å gjøre mange ting innenfor dét. Det å få tilbakemeldinger på ting som kan endres eller forbedres i de lokalene vi har i dag er også kjempenyttig.

Dersom du ønsker å holde deg oppdatert på hva Arkbib holder på med, kan du følge dem på Instagram under @ntnuarkitekturbyggbiblioteket. Her legger studentvaktene ut omtaler av nye bøker og tidsskrifter, lenker til relevante nettartikler, samt informasjon om de forskjellige utstillingene som blir satt opp i biblioteket og korridoren. De har ingen andre kontoer på sosiale medier, men NTNU Universitetsbiblioteket har Facebook-side, Twitter og Instagram under @ntnubibliotek. Der kan du følge med hvis du er interessert i å vite hvilke kurstilbud biblioteket har, eller om det skjer noen arrangementer.

Arkbib er svært åpne for at studenter skal ta kontakt. Jobber du med et prosjekt og ønsker veiledning? Har du forslag til nye bøker du ønsker skal bli kjøpt inn, eller har du kanskje tilbakemeldinger om ting Arkbib kan bli bedre på? Send gjerne en e-post direkte til Stine Moltubakk på stine.moltubakk@ntnu.no, eller til bibliotekets offisielle adresse, arkbib@ub.ntnu.no. Du kan også stikke innom Arkbib personlig og si hei, eller legge igjen en lapp i skranken. Alle beskjeder blir videreformidlet til rett person.

Med NTNU-adgangskort har du tilgang til Arkbib alle dager fra 06:00-24:00. Personalet er til stede mandag til torsdag fra 12:00-18:00 og fredag fra 12:00-15:00.