Ønsker du å få Tidsskriftet A i postkassa di to ganger i semesteret? 
Send oss ein mail på redaksjonen@tidsskrifteta.no