Tekst: Anders Holme Qvist
Foto: Magnus Selseng


Fjerneverdig: adj, motsatt av verneverdig, brukes om bygninger av anti-antikvarisk verdi, (jf. fjerneverdig arkitektur)

PROSJEKTINFORMASJON adresse: Klostergata 90 byggeår: 1963, 1971, 1988 og 2017 arkitekt: Pran & Torgersen, Lien & Risan Arkitektkontor og Link ArkitekterPå forsiden av Adresseavisen den 6.mai 1963 stod det med fet overskrift: «Norges største og vakreste idrettshall». Artikkelen henviste selvfølgelig til Trondheim Spektrum, ruvende på tuppen av Nidarø, Trondheims tommel. Siden den gang har Spektrum blitt oppgradert i tre byggetrinn, og nå står også det fjerde for tur.

For i 2017 er det duket for et større ansiktsløft av Trondheims flerbrukshall, og Spektrum er igjen blitt det «hotteste» i Adresseavisen. Det skal sies at tonen på pipa er annerledes, og det er lite entusiasme å finne. Et raskt søk på internett gir deg blant annet overskrifter som «Monsterhallen vil bli et skremmende sår i Trondheims ansikt» og «Nidarø er feil sted, selv om prosjektet sminkes».

14. mars 2017 gikk forslaget om utvidelse gjennom i bystyret, og det med 36 stemmer mot 31.

Det ferskeste forslaget tilrettelegger for en storhall som er koblet på den gamle strukturen, med kapasitet for internasjonale arrangementer. Det tilrettelegges for to store møteplasser utenfor volumene på nord- og sørsiden. Ap kan også skryte av at de har frigitt 4,5 mål mer park i dette forslaget, men disse frigitte områdene vil mest sannsynlig ligge i skyggen av storhallen hele dagen.

Nidarø er en vanskelig tomt fordi den ligger så sentralt i Trondheim. Plassen som omkranses av Nidelven er et viktig grøntområde, og hva som skjer der er vesentlig for Trondheims bybilde. En ny og større bygningskloss vil stå som en forstyrrende kontrast langs elvebanken, uavhengig av hvor mange trær man prøver å skjule strukturen med.

Og det kan virke som at flertallet i bystyret helt har glemt noe av det viktigste angående et prosjekt med slikt kaliber, nemlig logistikken. For det er ikke til å stikke under en stol at Trondheim Spektrum ligger i enden av en blindvei, og at det allerede er kaos i Klostergata under større arrangementer den dag i dag. For med transport av teknikk og utstyr til større arrangementer kan det fort bli propp i flaskehalsen. Ja-siden svarer ved å utbedre veien, og å stenge biltrafikk i Klostergata under større arrangementer, og det til stor forargelse fra alle Spektrums naboer. Men er dette nok?

Et annet tiltak blir et bedre kollektivtilbud, med knutepunkt på Skansen, der det nå går både buss og trikk. Dette gir gode forbindelser for innbyggerne i øst, men den største andelen av Trondheims beboere og tilreisende må da gjennom hele Midtbyen for å komme hit. Alternativet er da kollektivstoppet på Samfundet, men med dette får en også en gåtur på godt over én km med på kjøpet. Dette er ikke veldig delikat i slaps og vintervær, noe som utgjør nesten to årstider i Trondheim. 
Men det finnes jo ikke dårlig vær, bare dårlige klær, og dårlige kollektivforbindelser. Og ikke nok med det, forbindelsen mellom Spektrum og Skansen er tenkt forbedret med en ny bro.

Denne broen viser det seg at kommunen ikke har budsjettert for, og i mange andre trinn i reguleringsplanen er ikke det økonomiske ansvaret avklart. Dette vil si at det allerede er sikkert at det nye Spektrum vil gå over budsjettet.

Alternativene til plassering av den nye storhallen har vært Sorgenfri eller Sluppen, men dette ble allerede i desember 2016 utelukket av rådmannen som mente at det var for seint å utrede alternativene slik at den nye hallen ville være ferdig til 2020. Hva skjer i 2020? Jo, Trondheim ønsker å være med på å arrangere håndball-EM, noe som virker å ha hatt litt for mye å si for hvilke beslutninger som har blitt tatt. En eventuell plassering mot Sluppen ville være med på å aktivisere i større grad de nyere områdene som nå er blitt planlagt. Sluppen og Sorgenfri har i tillegg solide kollektivtilbud, kun ti minutter utenfor sentrum.

Det er praktisk å samle den nye storhallen om de eldre hallene, men i dette tilfellet skjer det med et for dårlig utgangspunkt. Spektrum har ikke gode nok forbindelser i kollektivtrafikken, og ligger på en sårbar tomt. Tomten Spektrum står på burde vært utnyttet til boligformål for å aktivisere den omkransende parken, noe det nye Spektrum ikke vil klare ofte nok. 
Ressursene som skapes av en slik hall burde vært håndtert med større forsiktighet, og det nye volumet burde ikke tillegges Nidarø. Riv det før det bygges da vel.