Historien om techne

Tekst: Malin Dalby Borger
Illustrasjon: Mari Synnøve Gjertsen

Ordet ‘techne’ kan forklares som en ferdighet som kan læres. Techne er det som gir deg muligheten til å lage noe. På norsk vil vi simpelt hen oversette ‘techne’ direkte til ‘teknikk’.  Techne betyr mer spesifikt dyktighet, håndverk og kunst, det vil si måter å utføre en oppgave, som ikke er så enkel. I dag knytter vi ofte ordet teknikk opp til teknologi, altså læren om teknikker, men slik har det ikke alltid vært. Opp igjennom historien har det vært mye diskusjon rundt hva ordet ‘techne’ burde bety. Ordene ‘teknikk’ og ‘teknologi’ er produkter eller resultater av en mer enn 3000 år lang prosess. Ikke rart ordene er så innviklede i dag.

Forhistorisk tilnærming til ‘techne’
Ordet ‘techne’ hadde sin opprinnelse sammen med det urgamle greske språket, 900 år f.kr.. Men de første nedskrevne refleksjonene rundt ordet kommer først med Sokrates og Platon mot slutten av antikken. Det er nå betydningen av ordet slår røtter, og diskusjonene blomstrer.

I følge filosofen Platon har techne å gjøre med hvorfor man vet hvordan å gjennomføre en oppgave eller en metode. Han sier at techne fokuserer på det som har skjedd før du klarer å gjøre noe. Altså, hvordan du har lært metoden. Han mente at det aller viktigste var at man måtte kunne forklare hvorfor man handlet på måten man gjorde, hvorfor man løste oppgaven slik, hvorfor man brukte akkurat den metoden. Å kunne svare på hvorfor, blir veldig viktig og på denne måten knytter Platon techne opp til kunnskap. Filosofen så på det å vite hvorfor man gjør ting på måten man gjør, som en kunst. Techne var en kunst. I dag betyr techne selve utførelsen, altså prosessen, og Platons syn på ordet kan man heller relatere til en litt utradisjonell bruk av ordet teknologi.

Aristoteles tok et oppgjør med noen av Platons ståsteder, og det er i Aristoteles sine argumenter, vi finner opprinnelsen til betydningen av dagens syn på ordet teknikk. Han mente sterkt at techne bare kan brukes om måten man lager noe. Hvis metoden eller oppgaven man gjennomførte ikke endte i noe kan man ikke kalle metoden techne. Det er bare hvis metoden man bruker ender i et produkt man kan kalle den techne. Altså ville han se på å lage mat som techne fordi det ender i en middag, mens det å spille gitar ikke er techne fordi det gir ikke et produkt. Han ser på det å skape noe som en kunst, det er i skapelsen han vektlegger ordet techne. I tillegg, skiller han mellom teoretisk og praktisk techne. Teoretisk techne knyttes i forhistorisk tid opp mot geometri, matematikk og astronomi. Dette var fordi det var knyttet mye usikkerhet opp mot resultatene av techne brukt. Var det techne eller ikke? Det ble en slags “kanskje techne”. Praktisk techne, derimot, handler om håndfaste ting, slik som matlaging.

Fra kunst til teknikk
Lenge ble ordet techne sett på som kunst. Måten å lage noe, var en kunst, helt uavhengig av hva man lagde og hvor flink man var. Det er fjernt fra i dag der skillene mellom arbeid, håndverk og kunst er store. Betydningen var i mange hundre år den samme, men når redskapene eller teknologien endret seg, ble også betydningen av techne endret. Rundt år 1000 i middelalderen skjedde store endringer i befolkning og samfunnene endret seg. Det er nå vi får se endringer i synet på techne. Man tar et oppgjør med de store skillene mellom arbeid og kunst. Avstanden mellom techne og kunst vokser. Techne blir på mange måter til arbeiderklassen sitt ord. Dette blir spesielt viktig i renessansen. Arkitekten Fillippo Brunelleschi ville flytte makten på byggeplassen fra håndverkerne til planleggerne. Altså ble fokuset flyttet fra selve prosessen tilbake til planleggingen av prosessen, slik Platon tenkte. Det er argumentert for at dette flyttet fokuset bort fra teknikk, og heller over på design og tegning.

Fra den industrielle revolusjonen og frem til i dag har man tatt avstand fra Platon og Aristoteles sine påstander om begrunnelse og resultat. I tillegg snakker man også om teknikker innenfor kunst, like så mye som innenfor industri. Man har lagt fra seg reglene rundt ordet, og gjort det mer generelt. Eller man kan si at alle tolkningene av techne er satt sammen til en bredere forståelse og forklaring. Techne har blitt technics og teknikker.

I senere år har vi altså tatt i bruk teknikk som et allment ord, som kan brukes om nesten alle ting vi gjør. Vi har ingen stramme rammer på hva teknikk skal og ikke skal være. Det betyr at ordet blir vidt. Som følge av dette blir ordet teknologi, læren om teknikker, også vidt. Selv om vi i dag ofte knytter ordet til elektronikk og industri, betyr det i like stor grad “læren om hvordan vi lager mat”.