Design in Context: Workshop på

Valsøya i Halsa kommune

Foto og illustrasjon: Roger Escorihuela og Even Fuglestad

26 masterstudenter og åtte dagers arbeid på et gudsforlatt sted midt på E39 mellom Trondheim og Kristiansund resulterte i en røykbadstue etter finsk modell. Konstruksjonen består av tømmer saget for hånd på ca 50 cm lengde, stablet og murt sammen i lag med leire og sand hentet fra nærområdet. Konstruksjonsteknikken er fjerde av sin type reist i nyere tid, og det skal gjennomføres målinger og undersøkelser for å bedre forstå egenskapene ved denne byggemodellen.

En røykbadstue varmes opp før bruk og den kan da brukes til å røyke f.eks. mat. Ved bruk skal kun stein fra steinovnen være varmekilden for å redusere oksygenforbruket i badstuen.